You can sponsor this page

Acentrogobius nebulosus  (Forsskål, 1775)

Shadow goby
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Acentrogobius nebulosus (Shadow goby)
Acentrogobius nebulosus
Picture by Ryanskiy, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Acentrogobius: Greek, a = without + Greek, kentron = sting + Latin gobius = gudgeon (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 46888); Mức độ sâu 0 - 15 m (Ref. 86942).   Tropical, preferred ?; 35°N - 35°S, 20°E - 166°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: East Africa through Indonesia to Micronesia, north to China and the Ryukyu Islands (Ref. 559), south to northern Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 18.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4967)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 9. Margins of median fins black (Ref. 2798); characterized by pale grey body color with three large dark brown blotches on side; head and body with faint brown scribbling; elongate and filamentous second and third dorsal spines; rounded caudal fin, slightly shorter than head; longitudinal scale series 29-30; head without scales; ctenoid body scales except cycloid on breast, base of pectoral fin and anterior part of abdomen; midline of nape without scales or 1-2 scales just before origin of dorsal fin; depth of body 3.2-3.4 in SL (Ref. 90102).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Solitary (Ref. 90102). Found over silty (Ref. 58652) and muddy bottoms around inner reefs. Common in mangroves and enter estuaries and rivers (Ref. 4343). Toxin concentrated in the skin. Contains 28.7 µg/g tetrodotoxin in the internal organs while the flesh holds 1.7 µg/g (Ref. 5719).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Poisonous to eat (Ref. 5719)
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet