You can sponsor this page

Squatina oculata  Bonaparte, 1840

Smoothback angelshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squatina oculata (Smoothback angelshark)
Squatina oculata
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Squatiniformes (Angel sharks) > Squatinidae (Angel sharks)
Etymology: Squatina: Latin, squatina, -ae = a kind of shark (Ref. 45335).   More on author: Bonaparte.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 5 - 500 m (Ref. 10719), usually 50 - 100 m (Ref. 247).   Subtropical, preferred ?; 47°N - 29°S, 17°W - 37°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Mediterranean and Morocco to Angola.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 160 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 247); common length : 120 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. )

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 0. An angelshark with large thorns on snout and above eyes but not on midback, weakly bifurcated nasal barbels and weakly fringed anterior nasal flaps, the first dorsal-fin origin usually well behind the rear tips of pelvic fin, and prominent white spots on body (Ref. 247)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on sand and mud bottom (Ref. 26999) of continental shelves and upper slopes (Ref. 247). Mostly between 50 and 100 m but deeper in the tropics (Ref. 247). Feeds on small fishes (Ref. 247). Ovoviviparous (Ref. 50449). Utilized fresh and dried salted for human consumption; liver oil and hide also used (Ref. 247).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Ovoviviparous, embryos feed solely on yolk (Ref. 50449). Size at birth about 24 to 27 cm TL (Ref. 247).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

  Critically Endangered (CR) (A2bcd+3cd+4bcd)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Các nghề cá: species profile; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet