You can sponsor this page

Galeus murinus  (Collett, 1904)

Mouse catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Galeus murinus (Mouse catshark)
Galeus murinus
Picture by Cambraia Duarte, P.M.N. (c)ImagDOP

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Elasmobranchii (hajar och rockor) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks)
Etymology: Galeus: Greek, galeos = a shark (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina djupbottenlevande; djupintervall 475 - 1200 m.   Deep-water, preferred ?; 66°N - 61°N, 28°W - 5°W

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Northeast Atlantic: Iceland and Faeroes.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 63.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 244)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Found on the continental slopes.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Compagno, Leonard J.V. | Medarbetare

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Fiskeri: saknar intresse
FAO(fiskeri: produktion; publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor