You can sponsor this page

Ogcocephalus darwini  Hubbs, 1958

Galápagos batfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ogcocephalus darwini   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Ogcocephalus darwini (Galápagos batfish)
Ogcocephalus darwini
Picture by Adams, M.J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lophiiformes (Anglerfishes) > Ogcocephalidae (Batfishes)
Etymology: Ogcocephalus: Greek, ogkos, ou = hook, curvature (Ref. 45335).   More on author: Hubbs.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 3 - 76 m (Ref. 5227).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southeast Pacific: Galapagos Islands south to Peru.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 5590)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 19 - 20. Squamation shagreenlike and relatively smooth; bucklers obscured by a covering of fine spinules. Has a shorter disk margin compared to porrectus but higher modal pectoral fin ray count, 15. Lateral line scale count: subopercular 4-9; cheek usually 8 (6-9). Vertebrae usually 19 (Ref. 40824).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on sandy bottoms and believed to be predatory, feeding on small invertebrates. Common below 10 m and seem to be incautious, unlike other batfishes which are limited in their range due to many predators.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ho, Hsuan-Ching | Người cộng tác

Bradbury, M.G., 1980. A revision of the fish genus Ogcocephalus with descriptions of new species from the western Atlantic Ocean (Ogcocephalidae: Lophiiformes). Proc. Calif. Acad. Sci. 42(7):229-285. (Ref. 40824)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet