You can sponsor this page

Gymnothorax thyrsoideus  (Richardson, 1845)

Greyface moray
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gymnothorax thyrsoideus (Greyface moray)
Gymnothorax thyrsoideus
Picture by Pyle, R.L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenidae (Moray eels) > Muraeninae
Etymology: Gymnothorax: Greek, gymnos = naked + Greek, thorax, -akos = breast (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 30 m (Ref. 86942), usually 0 - 4 m (Ref. 90102).   Tropical, preferred ?; 36°N - 33°S, 70°E - 130°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Christmas Island to French Polynesia, north to the Ryukyu Islands and south to Tonga; throughout Micronesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 66.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 90102); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2334)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 125 - 137. Vomerine teeth are biserial and diverging anteriorly with the posterior most 3 to 4 teeth forming a single row (Ref. 37816).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Fairly common inhabitant of reef flats where it is usually encountered in shallow tidal pools. Feeds on crustaceans, small fishes and octopi (Ref. 89972). Often in shipwrecks; usually in pairs or small aggregations, and shares habitat with other morays (Ref. 48635). Also common in sheltered reefs (Ref 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Simultaneous hermaphroditism not confirmed (Ref. 84746).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Böhlke, E.B., J.E. McCosker and D.G. Smith, 1999. Muraenidae. p. 1643-1657. In K.E. Carpenter and V.H. Niem (eds.) FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 3. Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FAO, Rome. (Ref. 12904)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet