You can sponsor this page

Fistularia corneta  Gilbert & Starks, 1904

Pacific cornetfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Fistularia corneta (Pacific cornetfish)
Fistularia corneta
Picture by Robertson, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Syngnathiformes (Pipefishes and seahorses) > Fistulariidae (Cornetfishes)
Etymology: Fistularia: Latin, fistula, -ae = pipe, flute (Ref. 45335).   More on author: Gilbert, Starks.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển.   Tropical, preferred ?; 34°N - 17°S, 121°W - 71°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Southern California, Gulf of California and the western coast of Baja California, Mexico to Peru, including many offshore islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 106 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 55763); common length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9301)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 17-20; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 16 - 19; Động vật có xương sống: 75 - 76. Rows of spinules in skin easily seen but individual spinules difficult to discern. Color in life orange to red above, with brownish and black blotches. Lighter below. Dorsal and anal fins with orange bases. Caudal filament dusky (Ref. 9826). Branchiostegal rays: 5 (Ref. 36710).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur at depths greater than 30 m, along continental and insular margins (Ref. 36710), over rocky substrates (Ref. 37955). Feeds on small fishes (Ref. 37955). Marketed fresh, salted or dried and smoked but more frequently processed into fishmeal (Ref. 9301).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 36710).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Fritzsche, R.A. and M. Schneider, 1995. Fistulariidae. Cornetas. p. 1104-1105. In W. Fischer, F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer, K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) Guia FAO para Identification de Especies para lo Fines de la Pesca. Pacifico Centro-Oriental. 3 Vols. FAO, Rome. (Ref. 9301)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet