You can sponsor this page

Scoliodon laticaudus  Müller & Henle, 1838

Spadenose shark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Scoliodon laticaudus (Spadenose shark)
Scoliodon laticaudus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Scoliodon: Greek, skolex = worm + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).   More on author: Müller, Henle.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 10 - 13 m.   Tropical; 26°C - 29°C (Ref. 4959), preferred ?; 34°N - 26°S, 32°E - 130°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf (Ref. 68964), Somalia (Ref. 30573), Tanzania, Mozambique (Ref. 5213), Pakistan to Java in Indonesia; then Japan, China, and Taiwan. Reported from Australia (Ref. 4959).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 33 - 35 cm
Max length : 100.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5450); Tuổi cực đại được báo cáo: 6 các năm (Ref. 244)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 0. Bronze grey above, white below, fins sometimes darker than body; no conspicuous markings (Ref. 9997).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on rocky substrates of coastal waters and lower reaches of tropical rivers (Ref. 244). It is uncertain, however, if this species can live in perfectly fresh water for extended periods (Ref. 244). Forms large schools (Ref. 244). Feeds on small bony fishes, shrimps and cuttlefish (Ref. 244). Viviparous (Ref. 50449). Common by-catch of the inshore demersal gillnet fisheries, particularly those operating off Kalimantan (Ref.58048). Utilized fresh for human consumption; processed into fishmeal and used as bait for other sharks and bony fishes (Ref. 244). Maximum sizes up to 120 cm unconfirmed (Ref. 244).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Viviparous, with an unusual columnar placenta (Ref. 244). Maternal and foetal placenta comprises the entire placenta (Ref. 39556). Transplacental nutrient transfer may be hemotrophic (Ref. 39556). Litter size varies from 1 (Ref.58048) to 14 (Ref. 9997). Size at birth about 13 to 15 cm TL (Ref. 9997). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless (Ref. 244)
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; mồi: usually
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet