You can sponsor this page

Apterichtus anguiformis  (Peters, 1877)

Slender finless eel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Apterichtus anguiformis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Apterichtus anguiformis (Slender finless eel)
Apterichtus anguiformis
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Ophichthidae (Snake eels) > Ophichthinae
Etymology: Apterichtus: From the Greek ??????? (apteron), without fins, and ????? (ichtus, more correctly written ichthys; masculine), fish..

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 10 - 250 m (Ref. 101270).   Subtropical, preferred ?; 45°N - 20°N, 26°W - 17°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Mediterranean coast of Israel; from Utica Island, southern Tyrrhenian Sea;, from Madeira, the Canary and Cape Verde Islands; possibly from Angola.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 49.3 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4455)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 150 - 157. This species is distinguished by the following characters: tail 1.8-2.0 in TL; head 14-16 in TL; body depth 59-100 in TL; preopercular pores 3; supratemporal canal with 3 pores; conical teeth, uniserial on jaws and vomer; vomerine teeth 2-4; coloration reddish or brownish, tip of jaws black, belly whitish; sometimes a large number of small darker patches on back and upper side; MVF 73-154, total vertebrae 150-157(n=8). (Ref. 101270).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Burrows in sand or mud on the continental shelf (Ref. 4455).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : McCosker, John | Người cộng tác

McCosker, J.E. and Y. Hibino, 2015. A review of the finless snake eels of the genus Apterichtus (Anguilliformes: Ophichthidae), with the description of five new species. Zootaxa 3941(1):49-78. (Ref. 101270)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet