You can sponsor this page

Tylochromis pulcher  Stiassny, 1989

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Tylochromis pulcher
Tylochromis pulcher
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Tylochromis: Greek, tylos = callus + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335);  pulcher: Named in reference to the beautiful coloration of the males (Ref. 52346).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: middle Congo River basin, in the mainstream of the middle Congo River, lakes Mai-Ndombe and Tumba, the Kasai and Lukenie, and the Ruki, in Democratic Republic of the Congo (Ref. 52307, 52346).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 52346)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 15 - 16; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-15; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 8; Động vật có xương sống: 29. Diagnosis: slender, gracile lower pharyngeal jaw with a narrow, elongate keel; 17-19 gill-rakers on lower limb of first arch; entire premaxillary oral flap; mature males with a prominent oblique band behind the head (Ref. 52346).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Mainly found in lakes and surrounding swamps and seasonally inundated forests (Ref. 52346). Primarily a benthic macrophage (Ref. 52346). Feeds upon larger particles, plants as well as insects (Ref. 52307).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Stiassny, M.L.J., 1989. A taxonomic revision of the African genus Tylochromis (Labroidei, Cichlidae); whith notes on the anatomy and relationships of the group. Ann. Mus. R. Afr. Cent. Ser. 8, Sci. Zool., 258:1-161. (Ref. 52346)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet