You can sponsor this page

Pomatoschistus marmoratus  (Risso, 1810)

Marbled goby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pomatoschistus marmoratus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pomatoschistus marmoratus (Marbled goby)
Pomatoschistus marmoratus
Picture by Herler, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Pomatoschistus: Greek, poma, -atos = cover, operculum + Greek, schistos = divided (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 20 - 70 m (Ref. 4696).   Subtropical; 20°C - 28°C (Ref. 12468), preferred ?; 48°N - 35°N, 10°W - 42°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Iberian Peninsula northwards to Bay of Biscay (Ref. 4343); Mediterranean, Black Sea and Sea of Azov; also Suez Canal.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 50519); common length : 5.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 50519); Tuổi cực đại được báo cáo: 2 các năm (Ref. 4696)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-10; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 10. Distinguished by its usually scaled breast and rear edge of anterior pelvic membrane with minute projections (Ref. 59043).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found inshore, over sand. Enters brackish and hyper-saline waters. Feeds on small crustaceans and chironomid larvae (Ref. 4343).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Males clean the insides of bivalve shells and cover the outside with sand in preparation for the eggs that will be deposited by the female (Ref. 46373). Nesting males exhibit breeding colouration with four dark bars across side, a blue spot on the first dorsal fin and dark coloration on pelvic fins and edge of anal fin (Ref. 4696). Males defend the nest, cleaning and fanning the eggs until hatching (Ref. 27118).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Miller, P.J., 1986. Gobiidae. p. 1019-1085. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris. (Ref. 4696)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet