You can sponsor this page

Bagrus urostigma  Vinciguerra, 1895

Somalia catfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Bagrus urostigma (Somalia catfish)
Bagrus urostigma
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Bagridae (Bagrid catfishes)
Etymology: Bagrus: Mozarabic, bagre, taken from Greek, pagros = a fish (Dentex sp.) (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?; 4°N - 0°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Guiba River (Juba River in Somalia).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 72.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 52301)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 11. Head smooth above (Ref. 2988). Maxillary barbel reaching middle of adipose fin in the young and the end of the rayed dorsal in the adult; nasal barbel reaching anterior border of eye (Ref. 52301, Ref. 2988). External mandibular barbels reaching the branchial fissure; occipital processus reaching the interneural bone (Ref. 52301). Longest dorsal fin ray a little longer than head; distance between adipose and dorsal fin equals base of the latter; adipose fin twice as long as the distance between dorsal and adipose fin (Ref. 2988). Caudal fin forked, upper lobe slightly the longer (Ref. 52301, Ref. 2988). Pectoral spine very strong, prominent and strongly serrated (Ref. 36900) on inner side (Ref. 2988). Pelvic fins under last dorsal fin ray (Ref. 52301, Ref. 2988). Coloration: reddish brown above, yellowish white beneath and the caudal fin dotted with black (Ref. 36900, Ref. 2988).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Vinciguerra, D., 1895. Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal Cap. V. Bottego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società Geografica Italiana. Risultati zoologici. III. Pesci. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 15(35):19-60. (Ref. 52301)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet