You can sponsor this page

Alectis ciliaris  (Bloch, 1787)

African pompano
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Sounds | Stamps, Coins | Google image
Image of Alectis ciliaris (African pompano)
Alectis ciliaris
Picture by Johnson, L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos) > Caranginae
Etymology: Alectis: One of three Erinyes in the Greek mythology; daughter of Acheronte with a terrible rage;  ciliaris: CAS_SPC=34888 with Selene vomer.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 60 - 100 m (Ref. 37816).   Subtropical, preferred ?; 42°N - 34°S, 180°W - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Worldwide in tropical seas. Western Atlantic: Massachusetts, USA and Bermuda to Santos, Brazil; throughout the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico (Ref. 9626). Eastern Atlantic: Senegal to Congo. Western Indian Ocean: Red Sea to Algoa Bay, South Africa and to Sri Lanka (Ref. 3197, 3287). Eastern Pacific: Mexico to Peru.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 150 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 30573); common length : 100.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 30573); Khối lượng cực đại được công bố: 22.9 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7 - 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 18-22; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 15 - 20.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Pelagic in neritic and oceanic waters, sometimes near the bottom (Ref. 5217, 58302). Small juveniles may be found near the shore (Ref. 5217); adults near bottom to depths of 60 m (Ref. 26938). Feed on sedentary or slow moving crustaceans and occasionally feed on small crabs and fishes (Ref. 9283). Juveniles are attractive aquarium fish, but do not do well in captivity (Ref. 12484). Excellent food fish (Ref. 9626); marketed fresh or dried or salted (Ref. 9283).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Smith-Vaniz, William F. | Người cộng tác

Paxton, J.R., D.F. Hoese, G.R. Allen and J.E. Hanley, 1989. Pisces. Petromyzontidae to Carangidae. Zoological Catalogue of Australia, Vol. 7. Australian Government Publishing Service, Canberra, 665 p. (Ref. 7300)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 31174)
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet